industrijska vaga1_compressed

Servis vagaKamionskeŽelezničkeVage specijalne nameneVage na kranuStočne vage
KamionskeŽelezničkeVage za klaničnu industrijuVage specijalne namene

Naša glavne usluge

Vršimo servis i pripremu za redovno žigosanje svih vrsta vaga. U zavisnosti od nosivosti i veličine vage servis obavljamo u našem pogonu ili na mestu gde je merilo postavljeno.
Pored servisa radimo i takozvane hibridizacije vaga, odnosno prepravljanje mehaničkih merila mase u elektronska.Ovo je vrlo pogodno jer se uz relativno malo ulaganje dobija elektronsko prikazivanje izmerene mase, a taj podatak se dalje može obrađivati u PC-u, štampati..